Vrsarski prilaz 2
52100 Pula - Croatia
tel: +385 52 880 880
info@ivt.hr

Analize prometa
Odokativno postavljanje sustava za transport putnika, bez stru?ne analize i prora?una internog prometa pri idejnom projektiranju zgrade, moe biti veoma rizi?na i kriti?na odluka ?iju odgovornost snosi glavni projektant gra?evine.

Analiziranje internog prometa i prora?unavanje (studiranje) vertikalnog transporta nuna je procedura ve? pri idejnom projektiranju gotovo svih zgrada sukladno 'Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji' i novom pristupu zakonodavstva uskla?enog s pravilima Europske unije. Obvezno je pri projektiranju zgrada javne i poslovne te ve?ih zgrada stambene i mjeovite namjene. Posebno je vano u zgradama s vrnim cirkulacijama ljudi (trgova?ki centri, poslovne gra?evine, stambeni objekti, bolnice, kolodvori, terminali itd.).

'Studija vertikalnog transporta u zgradi' (SVTZ) temeljni je dokument za nastavno arhitektonsko gra?evinsko projektiranje zgrade kojim se analizira i prora?unava interni vertikalni promet, dimenzionira veli?ina i poloaj sustava (dizala, pokretnih stuba i traka i sl.), utvr?uje saturacija te simuliraju odzivi u kona?nici. Na koncu se planirano rjeenje tehni?ki opisuje i optimira. S posebnom panjom se uzimaju u obzir okolnosti koji nastaju pri normalnom ili pak pri incidentnom okruenju, evakuaciji ili sl. Studija vertikalnog transporta u gra?evini je osnovna predradnja za izradu Projekta ugradnje dizala.

POGLEDAJTE VIDEO

Analize prometa

CILJ STUDIJE:

  • Osiguranje bitnog zahtjeva sigurnosti u koritenju i pristupa?nosti te ustavnog prava slobode kretanja
  • Zadovoljavanje zakonskih zahtjeva
  • Uskla?enost rjeenja s europskim direktivama, normama i standardima
  • Postizanje funkcionalnoga stupnja koji odre?uje prosperitet i isplativost gra?evine nakon izgradnje
  • Uteda investicijskih sredstava, nepotrebnih dodatnih trokova, energije i vremena pri projektiranju, izgradnji, koritenju i eksploataciji gra?evine
  • Stru?ni pristup koji uklanja mogu?nost pogreke te titi odgovornosti projektanata

'STUDIJE U POSTOJE?IM OBJEKTIMA' - ANALIZIRANJE POSTOJE?IH (SUSTAVA) GRA?EVINA

Guve na postajama, iznimno duga vremena ?ekanja i poznato ''Ovaj lift nikako da stigne'', naalost su realne svakodnevice kod mnogo gra?evina koje su trenutno u eksploataciji.

Dolazak ljudi na posao, dnevna me?ukomunikacija izme?u katova i na koncu popodnevni odlazak s posla u takvim gra?evinama generira loe raspoloenje, averziju korisnika te umanjuje u?inkovitost zaposlenika.

Cilj 'Studije' je tada, da se snimanjem stanja i analiziranjem prometa postoje?eg sustava izna?u korektivne akcije koje ?e ukloniti problematiku bez dodatnih gra?evinskih zahvata, poboljati okruenje te u kona?nici vratiti atraktivnost i imid zgrade.

 

Top!

Informacije i svi podaci na ovim stranicama nisu obvezujuće te su intelektualno vlasništvo tvrtke. Zlouporaba istih u bilo kojem obliku
zakonom je kažnjiva. Izmjena podataka moguća je bez prethodne najave. Copyright 2010 - IVT d.o.o - Sva prava zadržana