Vrsarski prilaz 2
52100 Pula - Croatia
tel: +385 52 880 880
info@ivt.hr

Arhitekti

Potovane kolege Arhitekti,

postoji mnogo razloga zato se ba sada nalazite na pravom mjestu!


Jedne od polaznih smjernica pri utemeljenju IVT-a upravo su bile zaista raznolike situacije koje smo kroz vrijeme svi mi proivjeli s Vama.


?esto smo kroz povijest zajedno s Vama

 • dijelili i proivljavali razna ograni?enja,
 • susretali se s nerijetkim AB-om(architecture breaking - ko?enjem arhitekture),
 • pronalazili kompromise i unikatna rjeenja,
 • traili tuma?enja,
 • ponekad ?ak i na sudu branili odgovornost glavnog projektanta,
 • zalagali potrebu za pravilnim pristupom u arhitektonskom projektiranju
 • te ivjeli pogled personaliziranog (polu)umjetni?kog stvaranja gra?evina.

Pripremom za ulazak u ?lanstvo Europske unije savjetodavno smo sudjelovali u radu mnogih institucija i regulatornih tijela te time u?vrstili prijeko potrebno iskustvo kako bi kao suradnici i partneri na najvioj razini, sada i u budu?nosti, titili odgovornosti glavnih projektanata i osiguravali pravilne EU pristupe.

Na koncu, isto je postalo razlog zato se nismo htijeli uklju?ivati u druge grane i podru?ja ve? smo ostali doslijedni dugogodinjojuskoj specijalizaciji i ekspertizi u specifi?nom tehni?kom podru?ju vertikalnog transporta ljudi i tereta u zgradama.


Kao prva neovisna ku?a u Hrvatskoj

 • razvili smo specijalizirane alate i ra?unalne programe,
 • organizirali me?unarodni tim stru?njaka i projektanata
 • postavilli ekspertne odobrene metode
 • osigurali kompletne usluge za detaljno analiziranje i studiranje vertikalnog transporta u zgradama

prijeko potrebne za izradu Studija vertikalnog transporta u zgradi (u cilju zadovoljavanja zahtjeva novog pristupa projektiranju) i izrade raznih vrsta projekata.

U?vrstili smo suvremeni projektni ured. Posebno se ponosimostilskim duhom tehni?ki ostvarivih izvedbi odnosno poznatim potpisanim dizajnom kojeg kreiramo.Panoramska dizala, kombinacije luksuznih materijala i detalja, igre sa svjetlima i signalizacijom - nama nisu nepoznanica.


Na koncu potpisivanjem 'Sporazuma o partnerstvu i suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata' preuzeli smo zna?ajne odgovornosti i misije te osiguralizna?ajne financijskepopuste arhitektima.

Do naeg sljede?eg susreta,

elimo Vam ugodno i edukativno krstarenje ovim web prostorom.

Iskoristite pro?itati komentare naih klijenata.

Vidimo se na budu?im projektima.

Va IVT Tim

ivt dizala u atriju - personalizacija


 

Top!

Informacije i svi podaci na ovim stranicama nisu obvezujuće te su intelektualno vlasništvo tvrtke. Zlouporaba istih u bilo kojem obliku
zakonom je kažnjiva. Izmjena podataka moguća je bez prethodne najave. Copyright 2010 - IVT d.o.o - Sva prava zadržana