Vrsarski prilaz 2
52100 Pula - Croatia
tel: +385 52 880 880
info@ivt.hr

'Planiranje i projektiranje vertikalnog transporta u zgradama - dizala, pokretne stube, pokretne staze i platforme'

Autor: Ivan Belobrajdi?

ivt prirunik - promo slika

Priru?nik nakon prakti?nih primjera o problemima iz prakse, donosi osnovna znanja o dizalima, pokretnim stubama, pokretnim stazama i platformama (izvedbe, namjene, tehni?ka rješenja, prednosti i nedostatci, suvremene i atraktivne izvedbe itd.) te sustavno objašnjava planiranje i projektiranje u fazi idejnog i glavnog projekta zgrade prema novom pristupu Republike Hrvatske uskla?enom s pravilima Europske unije.

 

 

Ivan Belobrajdi? potje?e iz obitelji koja se liftovima bavi pune tri generacije i više od 80 godina. Magistar je elektrotehnike, kandidat za doktora znanosti znanstvenog polja vertikalnog transporta, ekspert (ocjenitelj) Hrvatske, Slovenske i Bosanske akreditacijske agencije, predava? na Tehni?kom fakultetu Sveu?ilišta u Rijeci, potpredsjednik Hrvatske udruge za dizala, ?lan raznih udruga, odbora i me?unarodnih asocijacija, autor nekoliko desetaka znanstvenih radova i ?lanaka itd.

U fazi predpristupanja Republike Hrvatske u ?lanstvo Europske unije vrlo aktivno je sudjelovao u pregovorima i uskla?ivanjima europskih i hrvatskih zahtjeva na dizala, sigurnost i projektiranje.

Cijena:
350,00 kn
+troškovi dostave
OVDJE PRO?ITAJTE ŠTO SU DRUGI REKLI O PRIRU?NIKU!

 

Sadržaj

1 UVOD

1.1 Uvodna rije? autora

1.2 Svrha i cilj priru?nika

2 VERTIKALNI TRANSPORT

2.1 Vertikalni transport – sinergi?no znanstveno i stru?no podru?je

2.2 Uloga i važnost vertikalnog transporta u zgradama

2.3 Neu?inkovit vertikalni transport kao uzrok incidenta u zgradama

2.4 Neovisnost konzultanta i projektanata kao garancija sigurnosti i kvalitete

2.5 Dizalo u Zgradi – usporedni prikaz prema Novom pristupu Europske unije

3 OSNOVNO O DIZALIMA, POKRETNIM STUBAMA, POKRETNIM STAZAMA I PLATFORMAMA

3.1 Dizala

3.1.1 Osnovne karakteristike dizala

3.1.2 Namjene dizala

3.1.3 Nosivosti dizala

3.1.4 Brzine dizala

3.1.5 Vrste pogona dizala

3.1.6 Izvedbe dizala

3.2 Pokretne stube i pokretne staze

3.2.1 Izvedbe, namjene i ograni?enja pokretnih stuba i pokretnih staza

3.3 Platforme i ure?aji za prijevoz osoba i tereta

4 PLANIRANJE VERTIKALNOG TRANSPORTA

4.1 Populacija zgrade i transportni kapacitet

4.2 Transportni zahtjevi i zahtjevi putnika

4.3 Vrste prometnih profila i optere?enja u zgradama

4.4 Osmišljavanje vertikalnog transporta u zgradama

4.4.1 Zahtjevi na okruženje

4.4.2 Pozicioniranje dizala

4.4.3 Me?usobni razmještaj dizala

4.4.4 Me?usobni razmještaj pokretnih stuba i pokretnih staza

4.4.5 Prometne i tehni?ke karakteristike sustava te njihov utjecaj na interni promet i funkcionalnost zgrade

4.5 Smjernice za planiranje vertikalnog transporta ovisno o namjeni i izvedbi zgrade

4.5.1 Poslovne zgrade

4.5.2 Stambene zgrade

4.5.3 Trgova?ki centri

4.5.4 Zra?ne luke, željezni?ke i autobusne stanice, morske luke

4.5.5 Parkirališta

4.5.6 Zabavni centri, kina, kazališta, sportski centri, stadioni i koncertne dvorane

4.5.7 Bolnice

4.5.8 Hoteli

4.5.9 Visoke i vrlo visoke zgrade

4.5.10 Kada odabrati dizala,  kada pokretne stube i pokretne staze?

5 PROJEKTIRANJE VERTIKALNOG TRANSPORTA

5.1 Projektiranje u fazi izrade idejnog projekta zgrade

5.1.1 Studija vertikalnog transporta u zgradi

5.2 Projektiranje u fazi izrade glavnog projekta zgrade

5.2.1 Sadržaj strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala

5.2.2 Ostali radovi i elementi koji nisu predmet glavnog projekta ugradnje dizala

6 DODATAK

 


 

Narudžbenica:

 

 

Top!

Informacije i svi podaci na ovim stranicama nisu obvezujuće te su intelektualno vlasništvo tvrtke. Zlouporaba istih u bilo kojem obliku
zakonom je kažnjiva. Izmjena podataka moguća je bez prethodne najave. Copyright 2010 - IVT d.o.o - Sva prava zadržana