Vrsarski prilaz 2
52100 Pula - Croatia
tel: +385 52 880 880
info@ivt.hr

Seminari

Nacionalni kongres: PROJEKTIRANJE ZGRADA PREMA NOVOM TEHNI?KOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE USKLA?ENOM S EU PRAVILIMA - Vertikalni transport i dizala

ODGO?ENO

 

Obavještavamo stru?nu javnost i subjekte involvirane u planiranje, projektiranje te gra?enje i sigurnost zgrada u Republici Hrvatskoj da je

  • nakon višegodišnjeg uskla?ivanja tehni?kog zakonodavstva Republike Hrvatske u podru?ju planiranja i projektiranja vertikalnog transporta i dizala u zgradama s pravilima i zahtjevima Europske unije
  • i nakon što je ministarstvo nadležno za graditeljstvo u travnju 2012. godine promijenilo stari pristup te donijelo nova pravila i zaklju?ke kroz obavijest ministra (Klasa 360-01/12-01/67; Urbroj 531-01-12-8)

Institut za vertikalni transport prepoznat za provedbu dva vrlo važna projekta odnosno za

  • organizaciju i provedbu  nacionalnih kongresa na temu "Projektiranje zgrada prema novom tehni?kom zakonodavstvu Republike Hrvatske uskla?enom s EU pravilima - vertikalni transport i dizala"
  • te izradu i objavljivanje priru?nika ''Planiranje i projektiranje vertikalnog transporta u zgradama - dizala, pokretne stube, pokretne staze i platforme'' kojeg potpisuje Ivan Belobrajdi?, MSc. Priru?nik nakon prakti?nih primjera o problemima iz prakse donosi osnovna znanja o dizalima, pokretnim stubama, pokretnim stazama i platformama (izvedbe, namjene, tehni?ka rješenja, prednosti i nedostatci, suvremene i atraktivne izvedbe itd.) te sustavno objašnjava planiranje i projektiranje u fazi idejnog i glavnog projekta zgrade prema novom pristupu Republike Hrvatske uskla?enom s pravilima Europske unije.

 

pokrovitelji2

 

Projekti o ?ijoj važnosti mnogo govori lista pokrovitelja i komentari recenzenata, provode se u cilju edukacije i dodatnog stru?nog usavršavanja arhitektonske i inženjerske struke o

  • novim zakonskim zahtjevima Republike Hrvatske uskla?enim s pravnom ste?evinom Europske unije
  • suvremenim tehni?kim dostupnim rješenjima
  • arhitektonskim i projektantskim trendovima u Europi i svijetu
  • na?inima kako izbje?i probleme i financijske rizike te posti?i uštede u projektiranju i izgradnji gra?evina

 

Mjesto održavanja

Zagreb - Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske

 

Program i teme:

08:30- 09:00 - Prijava sudionika

 

09:00 - 09:15 – Otvaranje, prezentacija organizatora, programa, predava?a i pokrovitelja

 

09:15 - 10:00 – PANEL A:

dr.sc. Lino Fu?i?, dipl.ing:

''Pravna ste?evina Europske unije i zakonodavni okvir ugradnje dizala''

 

10:00 - 10:45 - PANEL B:

Damir Kova?, mag.ing.traff.:

''Analize prometa i planiranje vertikalnog transporta''

 

10:45 - 11.15 - Pauza - Coffee break

 

11:15 - 12:00 - PANEL C:

Davor Dabinovi?, dipl.ing.stroj.:

''Projektiranje ugradnje dizala u zgrade – novi pristup''

 

12:00 - 12:45 - PANEL D:

Ivan Belobrajdi?, mag.ing.el:

''Suvremeni sustavi vertikalnog transporta kao element atraktivne arhitekture - Europski i svjetski trendovi''

 

12:45-13:00 – Zaklju?ivanje i zatvaranje konferencije

 

Stru?no usavršavanje

Prema tablici bodovnih vrijednosti u skladu s Pravilnikom o stru?nom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja - osobe koje obavljaju poslove prostornog ure?enja i graditeljstva, svojim prisustvovanjem na kongresu ostvaruju

  • 4 boda, od ?ega 1 bod iz regulative

 

 


14. svibnja 2010.g u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva održan je seminar naslova

NOVI PRISTUP SIGURNOSTI DIZALA

projektiranje, ugradnja, ocjenjivanje sukladnosti, održavanje i inspekcija dizala

pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva, Hrvatske akreditacijske agencije i Hrvatskog zavoda za norme.

Kroz predavanja relevantnih stru?njaka i predstavnika ministarstava za subjekte u proizvodnji, projektiranju, ugradnji, održavanju i inspekciji dizala predstavljeni su pravni zahtjevi i životni ciklus dizala sukladno novom pristupu Europske unije.

Seminar je kroz anketu sudionika ocjenjen vrlo visokom ocjenom i opisan iznimnim dojmovima te se ovim putem svim sudionicima i onima koji su na bilo koji na?in bili uklju?eni, iskreno zahvaljujemo.

- GALERIJA SLIKA - 

Top!

Informacije i svi podaci na ovim stranicama nisu obvezujuće te su intelektualno vlasništvo tvrtke. Zlouporaba istih u bilo kojem obliku
zakonom je kažnjiva. Izmjena podataka moguća je bez prethodne najave. Copyright 2010 - IVT d.o.o - Sva prava zadržana